OM

Er erfarna partner inom 

jämställdhet & likabehandling

Med sin bakgrund som ämneslärare i psykologi, och föreläsare/utbildare sedan 2003, har Lisa Andersson Tengnér stor erfarenhet av att utbilda, lotsa och ta ansvar för kunskapshöjning och grupprocesser på alla nivåer och i alla gruppstorlekar. Lisa har som specialitet att utbilda om hur normer funkar, arbetskulturer skapas, jämställdhet och likabehandling kan göras, förklara vad normmedvetet bemötande är i praktiken och många andra områden som har med att utveckla chefer, medarbetare, lärare, ledare och tränare etc. i att främja lika villkor där de verkar.

”Grunden har alltid varit i bemötande och kommunikation, med olika fokus som jämställdhet, jämlikhet, psykologisk trygghet, tillitsskapande, kränkningar, makt, härskartekniker... ”

MER OM LISA

Fil. kand i psykologi, ämneslärare, genuspedagog och utbildad även i bland annat diskrimineringsrätt, rättspsykologi, normkritisk pedagogik, tillitbaserat ledarskap, vuxenutveckling och en stor mängd diplomerade kurser om kommunikation, konflikthantering, våld i nära relationer, motiverande samtal, vuxenutveckling.

Historiken är att efter tre år som ämneslärare och en efterfrågan på kunskap om jämställdhet och genuspedagogik ökade, startade Lisa eget företag med hemsidanwww.genuspedagog.se(numera inkluderandearbetsmiljo.se) Under 15 år var det främst föreläsningar om genus, jämställdhet och likabehandling som var uppdragen, idag även om inkludering, diskriminering, psykologisk trygghet och tillit. Grunden har alltid varit i bemötande och kommunikation, med olika fokus som jämställdhet, jämlikhet, psykologisk trygghet, tillitsskapande, kränkningar, härskartekniker etc.


Nu har den tredje upplagan av Diskrimineringslagen släppts – Handbok för chefer ut, som är skriven av Lisa Andersson Tengnér, Matilda Bergqvist och Frida Ohlsson Sandahl. Boken är skriven för att vara konkret stöd i arbetet utifrån diskrimineringslagens krav på förebyggande arbete på alla arbetsplatser.

Diskrimineringslagen

- Handbok för chefer

Från recensionen av BTJS

"Innehållet är pedagogiskt och lätt att ta till sig tack vare den goda strukturen. Boken är väldisponerad, språket är inte tillkrånglat och det finns relevanta övningar för syftet. Diskrimineringslagen och syftet med den förklaras på ett tydligt och bra sätt. Diskrimineringsformerna och diskrimineringsgrunderna presenteras tidigt vilket också bidrar till läsarens förståelse för komplexiteten och fallgroparna i lagstiftningen. Exempel och diskussionsfrågor följer efter varje diskrimineringsgrund, vilket kan skapa utrymme för egna reflektioner och diskussioner."


Betyg 4 = mycket bra

KONTAKT

Hör av dig!

Kontakta Lisa Andersson Tengnér för mer information